Siste oppdatering

Status adressering

Arbeidet med adressering er kommet langt i Vestland fylke. Per januar 2021 er det 96,7 % dekning av vegadresser.

Kontaktperson

Kartverket Vestland

anne.lien@kartverket.no

Stad kommune kvitta seg med 1735 matrikkeladresser i løpet av 2020, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antal matrikkeladresser. Kommunen gikk frå 63,1 % til heile 94,3 % vegadresser i løpet av året! Kinn, Stryn, Sogndal, Årdal, Sunnfjord, Aurland og Askøy gjorde òg ein solid jobb i fjor.

Populære vegnamn i Vestland

Kyrkjevegen er det vegnamnet som er mest populært blant kommunane i Vestland fylke. Det er 16 kommunar som har dette vegnamnet. På dei neste plassane kjem Skulevegen som er å finne i 14 kommunar, og Gamlevegen som finst i 13 kommunar. På landsbasis er Utsikten og Fjellveien dei mest brukte namna.

Om adressering

Det er kommunane som fastsetter offisielle adresser til eigedommar i Noreg, og Kartverket hjelper kommunane i dette arbeidet. Adresser og skilt skal sørge for at alle på ein lett og forståeleg måte kan finne fram til bygningar, bustadar og andre interessepunkt. Eit oppdatert adressesystem er avgjerande for kort responstid i en naudsituasjon, og for å berge liv, helse og økonomiske verdiar.

Del