Siste oppdatering

Forvaltningsrunder 2023

Det er planlagt to forvaltningsrunder i Vestfold og Telemark også i år. Rundene gjennomføres fortløpende fra april til juni og fra september til desember.

Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene.

Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i fylket, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

Forvaltningsrunder 2023

Fylkesgeodatautvalget Vestfold og Telemark skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i fylket. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

I 2023 vil det gjennomføres 2 forvaltningsrunder i Vestfold og Telemark fylke, en på våren og en på høsten/ vinteren.

Rundene vil gjennomføres fortløpende fra april til juni for runde 1 og fra september til desember for runde 2. Det vil ikke varsles før oppstart, men det vil sendes ut tilbakemelding etter endt runde.

Fortløpende status FKB-dataene i vårt fylke (geonorge.no

Arbeidsdeling

  • Statens vegvesen og fylkeskommunen legger dataene direkte i SFKB
  • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene utfører følgende
  • Kontinuerlig ajourføring av alle SFKB-baser
  • Kontinuerlig ajourføring av endringsbase for Elveg
 • Kartverket utfører følgende
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på datasettene for samferdsel (Veg, Elveg, TraktorvegSti og Tur- og Friluftsbasen)
  • Endringer fra endringsbase for Elveg legges inn i NVDB
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

Relatert informasjon

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold se Veiledningsmateriell om Geovekst (kartverket.no)

Del