Siste oppdatering

Droneforum Vestfold og Telemark

Forumet hadde første møte 30. november 2022. Det planlegges fire møter i året, og er åpent for nye medlemmer og foredragsholdere. Se kontaktinformasjon nederst. Neste møte avholdes på nyåret.

Oppstartsmøtet

Oppstartsmøtet ble avholdt i Kartverkets lokaler i Skien. De 21 deltakerne hadde varierende erfaring med droner. Noen jobber med droner mens andre er i startfasen med å skaffe seg droner. Dette, og spennende foredrag fra eksterne og interne foredragsholdere, lover godt for videre samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling i forumet.

Hovedpunkter fra foredragene på oppstartsmøtet

NVE v/ Torsten Starkloff:

 • Videoer av droneopptak av data rundt Veslemannen og droneopptak av undervannsdroner i elv for å finne elvemuslinger
 • Case eksempel fra skanning av Gjerdrum skredet
 • Kontroll, volumberegninger
 • Beredskap, dokumentasjon av naturkatastrofer

Tønsberg kommune v/ Tibor Vari:

 • Erfaringer med dronebruk i Tønsberg kommune
  • Praktisk bruk av droner
  • Hvordan forskjellige programvare fungerer
  • Gjennomføring av droneflyvning

Kartverket Oslo og Viken v/ André Torsnes:

 • Fortalte om erfaringer fra Droneforum Oslo og Viken

Kartverket Vestfold og Telemark v/ Jon Arne Trollvik:

 • Viste eksempler på hva slags informasjon som kreves for å få dronedata inn i www.norgeibilder.no og www.hoydedata.no

Droner har mange bruksområder

Droner kan brukes på mange forskjellige måter; fra bruinspeksjon, arkeologiutgravinger, og volumberegning til kartlegging av skred-områder og oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell.

Bruksområdene er varierte og kan i noen tilfeller erstatte tradisjonell flykartlegging.

Droner er som oftest billigere i bruk og kan brukes på mindre prosjekter, som igjen gir mindre kostnader målt opp mot dagens metoder. Nyttegraden av droner vil være høy på mindre prosjekter.

Droneforumet er også viktig med tanke på fremtidig dronebruk og teknologiutvikling.

Del av Norge digitalt-samarbeidet

Forumet er en del av Norge digitalt samarbeidet, og skal være et felles erfarings- og diskusjonsforum for brukere av droner i fylket. 

Ønsker flere medlemmer

Forumet er alltid åpen for nye medlemmer og foredragsholdere.

Vi ønsker å avholde fire møter i året; ett fysisk og tre digitale. Det kan også bli aktuelt å avholde fagdager.

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å bli med i forumet?

Kontakt Kartverket Vestfold og Telemark ved:

jorgen.paus@kartverket.no

Del