Fagdag Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Kartverket Vestfold og Telemark inviterer herved til fagdag NVDB. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder da det er begrenset med plasser. Påmeldingen er åpen.

09:30 - 14:30

Har du spørsmål angående fagdagen?
Ta kontakt med Kartverket Vestfold og Telemark

Arrangør

Kartverket Vestfold og Telemark

Program

Program fagdag NVDB Vestfold og Telemark 31. mai 2022.pdf

  • 09.30 Kaffe og registrering
  • 09.50 Velkommen
  • 10.00 Elveg 2.0. Erfaringer, Karoline Aylin Atakan, Samferdselseksjonen Kartverket
   Forvaltning av vegnett i sentral FKB. Nye produkter fra NVDB. Planer fremover med produkt, og endringer på vegnettet til et felles transportnettverk i NVDB.
  • 10.30 Bruk av NVDB data i Vegkart, Stein Rinholm, Statens vegvesen
   Om veier, skilt, fartsgrense, trafikkmengde, trafikkulykker, kummer stikkrenner m.m.
  • 11.15 Pause
  • 11.30 Data ut fra NVDB ved bruk av Q-gis og andre løsninger, Geir Johansen, Vestfold og Telemark fylkeskommunen
   Fordeler og ulemper med hvordan utdata kan hentes og brukes fra Vegkart(CSV- og SOSI-fil, og API-lenke) til sammenligning med Q-Gis som kan hente direkte fra NVDB API.
  • 12.00 Lunsj
  • 13.00 Bruk av NVDB data i Kostra, Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune
   Hvordan vi i Larvik benytter NVDB for å finne KOSTRA-tall til rapportering på kommunale veier. Vi finner bla. type dekke, veilys og antall meter gang- sykkelveg
  • 13.30 Krav til ferdigvegsdata. Erfaringer ved bruk, Gjøvik kommune
  • 14.00 Oppsummering og avslutning
Del