Detaljerte kartdata Vestfold og Telemark fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark har en målsetting om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i fylket. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

Del