Siste oppdatering

En tredjedel av Trøndelag fotograferes i år

Store deler av Trøndelag skal i 2021 fotograferes gjennom det nasjonale programmet for omløpsfotografering og Geovekst-samarbeidet.

Flyfoto er et nyttig hjelpemiddel for å få en oppdatert oversikt over topografi og bebyggelse. Ved at det tas jevnlige flyfoto kan man også sammenligne ulike årganger for å se endringer i landskapet. Alle flyfoto av nyere årgang er tilgjengelig i tjenesten www.norgeibilder.no I denne tjenesten finnes også en god del historiske flyfoto.

I 2021 skal en tredjedel av Trøndelag ny-fotograferes. Dette gjøres gjennom det nasjonale programmet for omløpsfotografering og Geovekst-samarbeidet.

Klikk for hele kartutsnittet.jpg

Kartutsnitt som viser området for flyfotografering i Trøndelag 2021 Kartutsnitt viser området for flyfotografering i Trøndelag 2021 (Ill.: Kartverket)

Flyfotoene fra omløpsfotografering og Geovekst har ulik oppløsning og ulik stedfestingsnøyaktighet. Bilder fra omløpsfotograferingen har en oppløsning på 25 cm, mens bildene fra Geovekst har en oppløsning på 10 cm. Under er eksempel på ortofoto fra Leka fotografert i 2020 gjennom Geovekst og omløpsfotograferingsprogrammet.

GSD-eksempel-besk.jpg Eksempel på ortofoto fra Leka fotografert i 2020 gjennom Geovekst og omløpsfotograferings-programmet (Ortofoto fra Norge i bilder).

De nye bildene vil bli brukt til produksjon av ortofoto som blir tilgjengelig i Norge i bilder. Bildene fra Geovekst vil blir brukt til oppdatering av kartgrunnlaget i bebygde områder, men bildene fra omløpsfotograferingen i hovedsak blir brukt til oppdatering av kartgrunnlaget i spredt bebygde områder. Bildene vil være grunnlag for periodisk ajourføring av AR5 i flere kommuner. Statusoversikt for pågående kartleggingsprosjekt i Trøndelag.

Relatert informasjon

Del