Kartleggingsprosjekt Trøndelag 2021

I Trøndelag blir det i år to FKB-B kartleggingsprosjekt og ett FKB-C kartleggingsprosjekt. I tillegg kommer et mindre laserskanningsprosjekt for deler av ny E6.

Historiske ortofoto i Trøndelag

Det andre store prosjektet med historiske ortofoto for Trøndelag er avsluttet. Det har denne gangen blitt produsert ortofoto av totalt 71 store og små dekninger fra perioden 1949 til 2003.

Del