Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Trøndelag

Fylkesgeodatautvalget for Trøndelag skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i fylket. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. Kommunevise FDV-avtaler er et viktig redskap i å nå målet. Trondheim organiserer FDV-arbeidet selv.

Hvorfor skal kommunene ha et DOK?

Det offentlige kartgrunnlag (DOK) er pålagt. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger. Kommunenes DOK må velges hvert år.

Aktive kommunegrupper på tverrfaglig DOK-verksted

Det tverrfaglige verkstedet om stedfestet kunnskap i Trøndelag ble i år gjennomført som et digitalt todelt verksted. Målsetningen med verkstedet var å bidra til økt kunnskapen om og bruk av vårt stedfestede kunnskapsgrunnlag, det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Del