Adressering i Trøndelag fylke

Videomøte matrikkel Trøndelag

Kartverket Trøndelag arrangerte fagdag matrikkel 27. mai. Fagdagen ble avholdt som webinar med utvalgte matrikkeltema. Vel 50 deltok og tilbakemeldingene hittil er utelukkende positive.

Del