Region- og årsmøter Troms og Finnmark 2024

Kartverket Troms og Finnmark har igjen gleden av å innkalle til Norge digitalt årsmøter (FDV-årsmøter) i fylkene. Møtene avholdes seks steder i perioden 5. - 15. mars. Påmeldingsfristen er gått ut.

-
10:00 - 14:30

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kartverket Troms og Finnmark

Arrangør

Kartverket Troms og Finnmark

Vi gjennomfører 6 fysiske møter spredt rundt om i Troms og Finnmark i år, slik at flest mulig får anledning til å delta.

Se oversikten under og meld deg på det møtet som passer best for deg. Vi ser fram til å møte så mange som mulig av dere på møtene!

Husk å informere alle aktuelle i din etat om årsmøtet. Det er relevant for alle som jobber med geodata, oppmåling, matrikkel, GIS osv.

Regionale parter oppfordres til å delta.

Har dere spørsmål til noe som har med forvaltningen av de detaljerte kartdataene (FKB) å gjøre, eller om noe annet, så ser vi gjerne at dette sendes inn til kontaktpersonen som er oppgitt, i forkant av møtene.

Årsmøtene avholdes som vist i tabellen
Fylke Sted Dato
Finnmark Nesseby kommune, rådhuset
Soltunveien 30, Varangerbotn
5. mars
Finnmark Hammerfest kommune, rådhuset
Rådhusplassen 1 9600 Hammerfest
6. mars
Finnmark Alta kommune, rådhuset
Sandfallveien 1, 9510 Alta
7. mars
Troms Kåfjord kommune, rådhuset
Øverveien 2, 9146 Olderdalen
13. mars
Troms Harstad kommune, rådhuset
Asbjørn Selsbanes gate 9, 9405 Harstad
14. mars
Troms Senja kommune, rådhuset
Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes
15. mars

 

Program

Alle presentørene er fra Kartverket Troms og Finnmark

10:00 Velkommen og Nytt fra Kartverket og Norge digitalt samarbeidet v/ Steinar Vaadal

10:30 Regnskap FDV 2023 v/ Astrid Vetrhus

10:45 Budsjett 2024, Hovedtall v/ Astrid Vetrhus

11:00 Lunsj

11:45 Geovekst-prosjekt v/ Lena B. Johansen

12:15 Hva skjer i 2024

  • Fritidsbolig-prosjektet
  • NRL (Nasjonalt Rgeister over Luftfartshindre
  • Svar på innsendte spørsmål

13:00 Pause

13:15 Tema; Samarbeid om geodataarbeid, med litt gruppearbeid

  • Innledning v/ Steinar Vaadal

14:15 Avslutning

14:30 Vel hjem

Praktisk informasjon

Utgifter i forbindelse med møtene dekkes via FDV-avtalene. Deltakere dekker selv egne reisekostnader. Lunsj er inkludert.

Del