Siste oppdatering

Konstruktivt besøk

Informasjonsutveksling om roller, utfordringer og tiltak innen planarbeid var hovedtema da planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) besøkte oss 14. september.

Møtet kom i stand etter ønske fra planavdelingens Seksjon for virksomhetsplanlegging og kompetanse (VOK), som del av en studietur til Tromsø. Hovedtema for møtet var samarbeid innen geodata i regionen og Kartverkets koordinering- og pådriverrolle.

VOK var spesielt interessert i å høre om hvilke utfordringer vi i Kartverket Troms og Finnmark står overfor, hvordan vi jobber og om hvilken kontakt vi har med kommunene (veiledning, oppfølging, m.m.).

Besøk-av-KDD-sept-2023-KVTRF-16-9.jpg

MØTEDELTAKERNE: I tilfeldig rekkefølge. KDD: Hanne Bakke, Anne Svanaug Haug, Jan Hausken, Lars Martin Mediaas, Øyvind Moss-Iversen, Anne Kathrine Oset og Anne Beate Tangen. Kartverket: Lena B. Johansen og Steinar Vaadal. Foto: Kartverket

Kartverket Troms og Finnmark

Steinar Vaadal presenterte i Kartverkets regionale rolle og hvordan den i praksis løses med alt fra direkte kontakt med kommunens fagarbeidere og ledelse.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Fra KDD sin side fortalte Hilde Bakke om deres rolle og hvordan de jobber med tiltak for å styrke plankompetanse og generell geodatakompetanse i regionene.

Kompetanse, ressurser og ulike samarbeidsmodeller

Kompetanse og ressurser i forvaltningen som jobber med geodata og planprosesser ble også diskutert. Herunder utdanningstilbud i landsdelen og metoder for å nå ut til potensielle studenter og viktigheten av å gjøre etter- og videreutdanningsmuligheter kjent.

Kompetanse på tvers av kommuner i ulike samarbeidsmodeller ble også diskutert. Av erfaring vet vi at mange små kommuner ikke klarer å rekruttere eller holde på ekspertkompetansen over tid. Da er ulike interkommunale samarbeidsmodeller kanskje en del av løsningen.

Om Seksjon for virksomhetsplanlegging og kompetanse (VOK)

VOK skal sikre strategisk og helhetlig fokus på prosessene rundt oppfølging av politiske styringsdokumenter, virksomhetsplanlegging, økonomi og organisasjonsutvikling. Seksjonen arbeider også med tiltak som styrker plankompetansen gjennom forskning og utvikling, og strategisk og operativ kommunikasjon blant annet gjennom PLANs nettsider som:

Del