Siste oppdatering

Politikerbesøk i Vadsø

Det viktige samfunnsbidraget Kartverket står for i regionene var tema da stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) og politisk rådgiver Kjersti Omejer hadde dialogmøte med kartkontoret i Vadsø torsdag 24. august.

Politikerbesok-KVTRF.jpg
BESØK I VADSØ: Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (fra venstre), fylkeskartsjef Steinar Vaadal, Astrid Serine Larsen Vetrhus, Bodil Borch Mietinen, Steinar Ittelin og politisk rådgiver Kjersti Omejer. Foto: Kartverket

Etter flere dager på biltur i Finnmark hadde stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad bedre innsikt i de spesielle utfordringene vi har her nord med hensyn til rekruttering og kompetanse.

Linnestad hadde også fått med seg at mangel på ressurser hos Kartverkets samarbeidsparter, som leverer viktige grunnleggende geodata til samfunnet, gjør oss særskilt sårbare.

God dialog

Vi hadde en god dialog omkring de store datamengdene Kartverket forvalter, som marine grunnkart i Sør-Varanger og behovet for Kartverket som pådriver og koordinator i regionene.

Linnestad fikk i tillegg høre om de store samfunnskritiske datamengdene vi forvalter nasjonalt, og behovet for tilstrekkelige midler for å sikre en god forvaltning og distribusjon av disse.

Medarbeiderne i Vadsø deltok også på møtet med konkrete eksempler og kommentarer underveis. Møtet varte én time.

Del