Siste oppdatering

Noen kommer mens andre går …

To uker etter at nyansatte Ole Bjørn Kanstad inntok sitt kontor i Tromsø, begynte pensjonisttilværelsen for Torhild Eriksen etter nesten 41 år ved kontoret i Vadsø.

Nyansatt i Kartverket Troms og Finnmark

Ole Bjørn Kanstad er nyansatt ved kontoret vårt i Tromsø. Han er 28 år og opprinnelig fra Narvik.

Ole Bjørn Kanstad sitter foran PC-en på kontoret Ole Bjørn Kanstad er allerede godt i gang med å lære seg FYSAK (Foto: June Breistein, Kartverket Troms og Finnmark).

Ole har master i Geofarer fra universitetet i Oslo med fordypning innenfor naturfarer som løsmasseskred, steinskred og snøskred.

Han kom til oss i Kartverket med praksis og erfaring fra to kommuner der han jobbet med Felles KartdataBase-data (FKB), matrikkelføring og oppmåling. Hos oss skal Ole ha hovedarbeidsområde innen FKB.

Gått over i pensjonistenes rekker

Onsdag 30. juni gikk Torhild ut døren på kontoret i Vadsø for siste gang, og startet livet som pensjonist.

Torhild Eriksen jobber med å systematisere flybildearkivet Torhild jobbet blant annet mye med å systematisere flybildearkivet vårt (Foto: Steinar Ittelin, Kartverket Troms og Finnmark).

Lang «reise» fra analogt til digitalt

Med over 40 år med Kartverket som arbeidsgiver var Torhild Eriksen virkelig med på reisen fra analoge kartdata til digitale geodata. Hun var med på feltarbeid i forbindelse med etablering av Økonomisk Kartverk på 1980-tallet med inventering av flybilder og registrering av eiendomsgrenser. Registeringer som siden har dannet grunnlaget for digitale eiendomsgrenser i det digitale eiendomskartet (DEK) og som nå er en del av Matrikkelen. En kunnskap og forståelse av både fullstendighet og datakvalitet som er svært viktig å ha med seg videre i framtiden.

Når Torhild nå takket av mistet vi litt av den kompetansen i Kartverket.

Vi takker Torhild for alt arbeid hun har utført, for den gode kollegaen hun alltid har vært, og ønsker henne lykke til med pensjonist-tilværelsen.

Del