Siste oppdatering

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomfør på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Spørsmål om webinarene?

Kartverket Nordland: finn.ornes@kartverket.no
Kartverket Troms og Finnmark: steinar.vaadal@kartverket.no

Webinar om stedsnavn

Webinaret var på to timer, og ble avholdt 28. januar. Temaet var saksbehandling av stedsnavn i flerspråklige regioner med mange ulike foredragsholdere.

Nærmere 100 personer deltok.

På programmet sto:

  • saksbehandlingsrutiner
  • samarbeidet med Språkrådet og Sametinget
  • stedsnavn på kart, og
  • demonstrasjon av stedsnavn-app

Det ble også tid til en del spørsmål og avklaringer underveis.

 

Webinar om digitalisering i plan- og byggesaksprosesser

Dette webinaret var også på to timer og ble avholdt 3. februar. Her opplevde vi en veldig stor respons med over 300 deltakere totalt. De fleste som deltok var fra kommunene, men også mange andre etater var representert. Det viser at digitalisering og effektivisering er et viktig tema for mange.

Dette webinaret ble gjennomført som et samarbeid mellom Kartverket, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og Kommunenes Sentralforbund (KS).

Begge webinarene ble gjennomført som ordinære Teams-møter og fungerte teknisk bra til formålet.

Nye webinar er under planlegging - kom gjerne med forslag til tema!

Kartverket inviterer til nye webinar utover året, med ulike tema. Ta gjerne kontakt med oss om du har forslag til tema som ønskes belyst i et webinar.

Del