Siste oppdatering

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Troms og Finnmark

Fra 2024 kreves autorisasjon for å arbeide med eiendomsmåling. Kommunene har lovpålagte oppgaver innen fagområdet. Ved årsskiftet 2021/ 22 er det kun 11 autoriserte landmålere i fylket. Det er derfor viktig å komme i gang med prosessen. Her finner du informasjon om hva som kreves, og om veien dit.

Del