Siste oppdatering

Adressering i Troms og Finnmark fylke

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet.

Om adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For kortest mulig responstid i en nødsituasjon er et godt, ensartet og oppdatert adressesystem avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status for veiadresser per januar 2022

Det er 94,3% dekning av vegadresser. 4 kommuner har 100% dekning av vegadresser, mens det er 19 kommuner som har dekning mellom 90-99%.

Totalt er det fortsatt litt mer enn 8 100 bygninger som mangler veiadresse.

I fylkets geodataplan er det en målsetting om økt dekning av vegadresser til 100% for bolighus og 95% for fritidsboliger de neste 2 årene.

Det pågår flere gode prosjekter rundt om i kommunene for å øke andelen av vegadresser og Kartverket bistår med veiledning til de kommunene som ønsker det.

Kartutsnittet under viser hvordan det ser ut i fylket pr januar 2022.

Klikk for større bilde.jpg

Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per januar 2022
Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per januar 2022

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Del