Siste oppdatering

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark 2020

Det er planlagt FKB-B-kartlegging av totalt 235 km2 fordelt på 8 kommuner. På grunn av sen vår har det vært noen forsinkelser, men mye har blitt gjort i slutten av målesesongen.

Årets FKB-prosjekt

Klikk for hele kartutsnittet.png

FKB-Tromso-Alta-2020.png OVERSIKTSBILDE: Kartleggingsområde Tromsø-Alta FKB-AB 2020 (Illustr.: Kartverket)

Tromsø-Alta FKB-AB 2020

  • Kartleggingen dekker deler av Harstad, Tromsø, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Alta.
  • På grunn av sen vår, ble det åpnet for fotografering først i juli.
  • Flyfotograferingen ble fullført i august og kartkonstruksjon er påbegynt.

Omløpsfotografering

  • Det var planlagt omløpsfotografering på Hinnøya og i Indre Finnmark i 2020
  • Fotograferingen i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund er fullført som planlagt
  • For området i Nord-Troms og indre Finnmark er ca 40% fotografert

Status indre Finnmark per oktober

Klikk for hele kartutsnittet.png

Omlop-indre-Finnmark-2020-KVTRF-besk.png INDRE FINNMARK: Området som er fotografert vises med rød skravur (Illustr.: Kartverket).

Status Hinnøya per oktober

Omlop-Hinnoya-okt-2020.png SØR-TROMS/ VESTERÅLEN: Området som er fotografert vises med rød skravur (Illustr.: Kartverket).

Status for Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Klikk for hele kartutsnittet.png

NDH-okt20-besk.png NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL: Statusoversikt for Troms og Finnmark per oktober 2020 (Illustr.: Kartverket).

Det er gjort mye i slutten av målesesongen. Det er nå i Troms og Finnmark bare 2 lidarmåleblokker som ikke er påbegynt og 4 som er påbegynt, men ikke fullført.

I tillegg er det 2 områder som skal matches og er avhengig av at omløpsfotografiene over indre Finnmark kommer snart.

Del