Geovekst i Troms og Finnmark fylke

Kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark 2020

Det er planlagt FKB-B-kartlegging av totalt 235 km2 fordelt på 8 kommuner. På grunn av sen vår har det vært noen forsinkelser, men mye har blitt gjort i slutten av målesesongen.

Del