Adressering i Troms og Finnmark fylke

Gamle matrikkelbøker (Finnmark)

Et samarbeidsprosjekt førte til at kommunevise matrikkelbøker for Finnmark ble skannet i 2015. Matrikkelbøkene er tilgjengelig for alle.

Del