Siste oppdatering

Det offentlige kartgrunnlag i Troms og Finnmark 2022

Kommunene i hele landet har fått i oppgave å velge sitt offentlige kartgrunnlag (DOK) hvert år. Årets mål for Troms og Finnnmark er at alle kommunene i fylket skal velge sitt DOK. Her ser du fortløpende status.

Status november 2022

Per 1. desember har 36 av 39 kommuner (92 prosent) valgt DOK i år.

Sorterbar tabelloversikt per kommune (nede på siden)
Klikk for større bilde.png

DOK-status-TRF-des-2022.png
Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke per 1. desember 2022.

 

Det offentlige kartgrunnlaget og temadata

DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan-og byggesaksarbeid. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kommunen velger hvert år hvilke temadatasett som skal inngå i deres DOK. Disse skal alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling.

Fordeler med å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK:

  • et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag
  • sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling
  • datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser
  • bevisstgjør og hever fokus på og bruk av tematiske geodata

Målet i år er 100%

Årets mål for Troms og Finnmark er at alle 39 kommunene i fylket velger DOK i løpet av 2022. Du finner mer informasjon i fylkets geodataplan.

Til Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke 2023 - 2026

Hvordan gikk det i 2021?

Da valgte 34 kommuner (87,2%) i fylket sitt DOK, 19 av disse valgte for første gang. Målet var 50%.

Hvilke datasett inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag?

En oversikt over hvilke DOK-datasett som gjelder for din kommune finner du på geonorge.no

Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Kommunevis status for valg av DOK per 1. desember 2022

Tabellen under viser status for valg av DOK i fylket, og oppdateres fortløpende.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene ved å klikke på kolonnetitlene. Du kan også søke i tabellen.

Relatert informasjon

Mer om Det offentlige kartgrunnlaget (DOK): regjeringen.no

Se «DOK og temadata» nederst for mer informasjon

Del