Siste oppdatering

Det offentlige kartgrunnlag i Troms og Finnmark fylke

Kommunene i hele landet har fått i oppgave å velge sitt offentlige kartgrunnlag (DOK). Dette må gjøres hvert år. 28 kommuner (71,9%) i Troms og Finnmark har allerede valgt DOK for 2021. 13 av disse har valgt DOK for første gang.

Kontaktinformasjon DOK

Kartverket Troms og Finnmark: june.breistein@kartverket.no

Status per 5. oktober 2021

Sorterbar tabelloversikt per kommune (nede på siden)
Klikk for større bilde.png

Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke per 5. oktober 2021
Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke per 5. oktober 2021

 

Det offentlige kartgrunnlaget og temadata

DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan-og byggesaksarbeid. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kommunen velger hvert år hvilke temadatasett som skal inngå i deres DOK. Disse skal alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling.

Fordeler med å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK:

  • et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag
  • sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling
  • datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser
  • bevisstgjør og hever fokus på og bruk av tematiske geodata

DOK i Troms og Finnmark - årets mål nådd!

Målet for Troms og Finnmark om at 50 % av kommunene i fylket velger DOK-temadatasett i 2021 er nådd. Målet for 2022 er at alle kommunen i fylket velger sitt DOK. Du finner mer informasjon i fylkets geodataplan.

Til Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke 2021 - 2024

Hvilke datasett inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag?

En oversikt over hvilke DOK-datasett som gjelder for din kommune finner du på geonorge.no

Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Kommunevis status for valg av DOK per 5. oktober 2021

Tabellen under viser status for valg av DOK i fylket, og oppdateres fortløpende.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene ved å klikke på kolonnetitlene. Du kan også søke i tabellen.

Relatert informasjon

Mer om Det offentlige kartgrunnlaget (DOK): regjeringen.no

Se «DOK og temadata» under for mer informasjon

Del