Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Har du spørsmål, eller ønsker referat eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:
trf@kartverket.no

Oversikten viser planlagt aktivite og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.


 

Planlagt møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark fylke 2021
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
3.2. webinar; Digitalisering i plan- og byggesaksprosessen Nordland/ Troms og Finnmark Teams Informasjon og program
28.1. Webinar; Stedsnavn Nordland/ Troms og Finnmark Teams Informasjon og program
febr. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Kommer Kommer
mai Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Kommer Kommer
aug. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Kommer Kommer
okt. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Kommer Kommer

 

Avholdte møter høsten 2020
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
18.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Skype Referat
17.9. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Skype Referat
17.9. Møte i BasisGeodataUtvalget Troms og Finnmark Skype Avholdt
Del