Siste oppdatering

Adressering i Troms og Finnmark fylke

Gjennom 2020 er det jobbet godt i flere kommuner med å innføre vei-adresser. Prosentandelen vei-adresser for adresseverdige bygg i fylket er per januar 93,5%.

Adresseverdige bygg er bygg det kan oppholde seg folk i slik som bolighus, fritidsboliger, næringsbygg, idrettsbygg, etc.

Fritidsboliger

Fortsatt gjenstår det et betydelig arbeid med å innføre vei-adresser for fritidsboliger. Her viser statistikken at det fortsatt mangler adresse for over 6000 bygg i fylket.

Vi har ambisjon om å øke denne andelen betydelig gjennom året (jfr. Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark). Veiadresser sikrer trygge og pålitelige adresser og er avgjørende for at nødetater, post- og vareleveranser m.fl. finner fram.

Status for veiadresser per januar 2021

Det er fire kommuner i fylket med 100% dekning, ytterligere åtte kommuner med over 99% dekning.

Blant kommunene som har økt sin andel betydelig siste halvdel av 2020 finner vi:

  • Nesseby (23% økning)
  • Porsanger (15% økning)
  • Hammerfest (10% økning)

Karlsøy er ny blant kommunene med 100% dekning. Kartet under viser hvordan det ser ut i fylket pr 6.1.2021.

" width=
Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per januar 2021

 

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomført på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Gamle matrikkelbøker (Finnmark)

Et samarbeidsprosjekt førte til at kommunevise matrikkelbøker for Finnmark ble skannet i 2015. Matrikkelbøkene er tilgjengelig for alle.

Del