Regionmøte for Noreg digitalt Rogaland

Er du ein part i Noreg digitalt-samarbeidet i Rogaland? Me har eit spennande program for deg som jobber med planar, klima, matrikkel og geodata i Rogaland. Hugs å melde deg på innan 7. mars.

09:30 - 15:00

Møtet er òg åpent for andre med interesse for dei store fagfelta som Noreg digitalt dekkjer; geodata, plan, temadata, beredskap, matrikkeldata med meir.

Del gjerne arrangementet til kollegaer det kan være aktuelt for.

Foreløpig program

0930: velkommen

Tre prosjekt fekk 7 millionar frå Forskningsrådet til ulike spennande formål. Me ser på korleis desse kan være nyttige for oss:

1030: pause

Deretter ser me på to tema som er aktuelle for mange:

  • Forskrift for frigivelse av dybdedata 0-30m er vedtatt frå 1. januar. Kva no?
  • Rettferdig skattlegging av fritidsbustad. Kva skjer?

1130-1230: lunsj

  • Gruppearbeid med parallellsesjonar og gruppearbeid samt årsmøtedel

1500: slutt

Del