Siste oppdatering

Nye kart over Sandnes og Ryfylke

Vi har fått data til nye kart i Sandnes og Ryfylke-kommunane Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.

Heile Strand er kartlagt på nytt, ellers er det kun er delar av kommunane som er med. Oppdaterte kartdata er lagt inn i felles kartdatabase (FKB) som er tilgjengeleg for offentlege etatar og private forhandlarar av kartdata. Det kan lastast ned via Geonorge, og du kan sjå det på det høgaste zoomnivå i norgeskart.no

I Sandnes er det kartlagt etter FKB-A-standard og i Strand etter FKB-B-standard. I Suldal og Sauda er det forutan FKB-B òg kartlagt noko i FKB-C -standard frå omløpsbileta frå 2019.

Det er laga ortofoto av flybileta som ligg til grunn. Disse finn du på norgeibilder.no:

Data er levert av tidlegare Cowi, no Hexagon.

Del