Fagdag om stikkrenner

Brukerforumet for Nasjonal vegdatabank (NVDB) i Rogaland inviterer til fagdag om stikkrenner.

Fagdagen vil vere nyttig for alle som jobbar med stikkrenner i kommunen, geodata-avdelingen og planfolk som jobbar med flaum og overvatn.

Program

  • 10.00: Velkommen
  • 10.15: Kvifor er det viktig å få registrert stikkrenner, og korleis blir desse nytta? ved Statsforvalteren
  • 10:35 Støtteordning for kartlegging av kritiske punkt ved NVE
  • 11:00 Kva er det viktig å få registrert, og kor skal det registrerast? ved SVV og Fylkeskommunen
  • 11:45 Lunsj
  • 12:30 Korleis har vi registrert stikkrenner? ved Strand, Sandnes
  • 13:25 Kva for løysingar har vi for å registrere stikkrenner? ved Safe Control, Sweco
  • 14:00 Takk for i dag og vel heim!

 

Del

Noreg digitalt i Rogaland

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

NVDB brukerforum for Rogaland

NVDB brukerforum skal være ein møteplass kor kommunane i Rogaland tar opp felles utfordringar i arbeidet med forvalting av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).