Detaljerte kartdata Rogaland fylke

Innføring av Sentral FKB i Rogaland

Arbeidet med geosynkronisering mot Sentral Felles Kartdatabase (SFKB) er nesten fullført i fylket. Per januar 2021 har 22 av 23 kommunar teke i bruk SFKB i Rogaland.

Forvaltning, drift og vedlikehald i Rogaland fylke

Alle kommunane i Rogaland har inngått ein FDV-avtale som regulerer det kontinuerlege vedlikehaldet av geografiske data. Avtalen inkluderer òg drift, distribusjon, rettar og sal av data. Vedlegga til avtalen blir revidert årleg.

Del