Siste oppdatering

Foryngende forsterkninger

I august fikk vi to nye geodatamedarbeidere i Kartverket Oslo og Viken. Begge er i 20-årene og har senket gjennomsnittsalderen merkbart på fylkeskartkontoret.

Helga Sofie og Jesper jobber først og fremst med Felles kartdatabase (FKB), men de har også fått andre oppgaver.

Helga jobber i tillegg med regional og kommunal oppfølging, og bistår med et forprosjekt for en felles skogmaske. Jesper har fått ansvar for E-verksgruppen i Oslo og Viken.

Informasjon om E-verksgruppen

Helga Sofie Gisholt Jønland

Helga Sofie (26) ble ferdig utdannet sivilingeniør i geomatikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) våren 2023. Der skrev hun en master om «Treslagsdeteksjon med Sentinel-2 tidsserier, laserdata og klimatiske variabler ved bruk av random forest».

Helga liker musikk, tegne, male, være ute og å være sosial.

Helga-Sofie-Gisholt-Jønland-KV-Oslo-og-Viken.png
Helga Sofie på kontoret. Foto: Kartverket Oslo og Viken

Jesper Fjellin

Jesper (27)  jobbet i Grunndata og kartprodukter på Hønefoss i to år før han kom til Kartverket Oslo og Viken. Han har også en bachelorgrad i naturgeografi fra Universitetet i Bergen (UIB).

Utenom jobben går det mye i film og fotball.

Jesper-Fjellin-KV-Oslo-og-Viken.png
Jesper Fjellin på kontoret. Foto: Kartverket Oslo og Viken

Hvorfor Kartverket?

Helga Sofie ville til Kartverket fordi hun har hørt mye bra om det å jobbe der. Folk snakker varmt om både arbeidet som gjøres og de som jobber her.

- I tillegg gir Kartverket mange muligheter til å arbeide med forskjellige ting, og det er samarbeid med mange ulike fagfelt. Dette gjør hverdagen variert og spennende, sier hun.

Jesper ville jobbe ved Oslokontoret fordi det er et knutepunkt for ansatte i Kartverket.

- Siden det ofte holdes møter internt og med eksterne samarbeidsparter er det alltid noe som foregår på kontoret. Dette fører til en spennende og sosial hverdag, sier han.

Velkommen til Kartverket!

Sentral felles kartdatabase (SFKB)

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kommunene, Kartverket og andre parter oppdaterer kartdata direkte i en felles database. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data. 

Del