Siste oppdatering

I gang med rydding av signalnettet i Ringerike

Ringerike o-lag er nå i gang med rydding av trigonometriske signaler i Ringerike kommune. Kommunen er valgt ut som pilot i Viken fylke. Kartverket og Ringerike kommune samarbeider om gjennomføring av prosjektet.

Mer om ryddejobben som skal utføres

Lag og foreninger i 10 pilotkommuner fra sør til nord i landet får midler fra Kartverket for å kartlegge og rydde opp i trigonometriske signaler, som ble utplassert i forbindelse med kartkonstruksjon og oppmåling frem til 1990-tallet.

Mer om prosjektet

Opprydding i signalnettet (kartverket.no)

Del