Siste oppdatering

Pågående og planlagte geovekstprosjekt

Den gode kartleggingsesongen i Oslo og Viken har ført til at flere pågående prosjekt er helt, eller delvis ferdige. Fem Geovekst-prosjekt er planlagt i 2022. Detaljene finner du her.

Se status for pågående prosjekt

Planlagte Geovekstprosjekt

Første oppstartsmøte for Geovekst-prosjektene i 2022 ble gjennomført før sommeren. Kalkyler og areal ble gjennomgått, og partene hadde fram til 1.september på seg til å gi tilbakemelding om endringer.

Etter det gjennomføres nye oppstartsmøter før partsavtaler blir signert og anbudsrunder for prosjektene blir startet.

Det er planlagt følgene prosjekter:

  • Viken Laser 2022
  • Lier Asker Bærum 2022
  • Øvre Romerike 2022
  • FKB C Viken 2023
  • Østfold FKB 2022
Del