Siste oppdatering

Utvalgsmøter for Oslo og Viken

Basisdata- og fylkesgeodatautvalget har begge avholdt møter i september, hhv 2.9. og 17.9. Referatene er nå tilgjengelig.

Møte i Basisdatautvalget for Oslo og Viken

Utvalget avholdt årets høstmøte 2. september via Skype/ Teams. Forventninger hos partene til Kartverkets oppfølging i Geovekstsamarbeidet var blant sakene på møtet.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Møte i fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken

Utvalget avholdt årets høstmøte 17. september via Skype/ Teams. På møtet ble blant annet økonomi og erfaringer fra årets kartleggingsprosjekt, samt mulige konsekvenser videre tatt opp.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Del