Siste oppdatering

Status geosynkronisering for plan i Oslo og Viken

Det ligger store effektiviseringsgevinster for Norge digitalt- parter å benytte ND arealplanløsning (NAP) for tilgang til ferske arealplandata fra kommunene. Det er derfor gledelig at de fleste kommuner i Oslo og Viken fylker nå geosynkroniserer sine arealplandata!

Kontaktperson

Kartverket Oslo og Viken:

iren.andersen@kartverket.no

Status for geosynkronisering per oktober

Av i alt 52 kommuner i Oslo og Viken fylker, er det nå 45 kommuner som geosynkroniserer.

I tillegg er Asker kommune nesten i mål, mens Drammen kommune er i ferd med å sette opp geosynkronisering for sine plandata.

Klikk for hele kartutsnittet.jpg

Status-Geosynk-Plan-OV-okt-20-besk.jpg

Det er ønskelig at også de resterende kommunene henger seg på da det er stor interesse blant Norge digitalt-partene å få fortløpende tilgang til oppdaterte plandata fra samtlige kommuner.

Spesielt stor interesse er det knyttet til store kommuner og kommuner med stor planaktivitet.

Store effektiviseringsgevinster

Distribusjon av plandata gjennom NAP gir store effektiviseringsgevinster også for kommuner og tiltakshavere. Erfaringene er at høringsinstansene har langt mer effektive prosesser samt at de gjør ting likt i sine embeter.

Del