Siste oppdatering

I mål med geosynkronisering av FKB-data

Alle kommunene i Viken oppdaterer nå direkte i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB). Det sikrer tilgang til mer oppdaterte og bedre kvalitetssikrede kartdata for alle kommunene i fylket.

Kommunene Lillestrøm, Fredrikstad og Hvaler har nå etablert en løsning for geosynkronisering av FKB-data inn til SFKB.

Det betyr at alle kommunene i Viken kan legge inn endringer i kartdataene fortløpende uten å måtte sende filer inn til Kartverket Oslo og Viken.

Litt gjenstår

Løsningen med geosynkronisering er foreløpig kun i bruk på FKB-Bygning og FKB-Tiltak. Det er datasettene kommunene oppdaterer hyppigst. For de øvrige FKB-datasettene må de 3 kommunene fortsatt sende inn filer på «gamlemåten».

Del