Siste oppdatering

Bærum kommune blir med i Geovekst-samarbeidet!

Etter dialog mellom Bærum kommune og Kartverket er det klart for signering av avtale om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtalen). Bærum kommune tiltrer Geovekst-samarbeidet 1. januar 2021.

Kontaktperson

Kartverket Oslo og Viken:

tor.ivar.solsrud.majercsik@kartverket.no

Forutsetningen for å bli med i Geovekst-samarbeidet var at kommunens forslag til verdsetting og kostnadsdeling av kommunens data ble godkjent.

Ekstraordinært Geovekst-møte

Forslag til verdsetting og kostnadsdeling var hovedsak på ekstraordinært Geovekst-møte 13. november i Viken. Alle partene godkjente forslaget, og Bærum kommune tiltrer Geovekst-samarbeidet 1. januar 2021.

Det eneste som gjenstår er signering av FDV-avtalen (forvaltning, drift og vedlikehold), som gjennomføres så snart som mulig.

Bærum kommune

Bærum er en stor og viktig kommune i regionen som har mye å bidra med inn i Geovekst-samarbeidet.

Utvidelsen av samarbeidet vil bidra til at mer geodata blir lettere tilgjengelig for samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling i regionen.

Utvidelsen av Geovekst-samarbeidet er også viktig for finansiering og planlegging av kartleggingsaktiviteten i regionen framover.

Oppretter «Geodatafond»

Geodatasjef i Bærum kommune, Annie XiuQin Chen, opplyser at kommunen vil opprette et «geodatafond» for inntekter fra salg av geodata. Disse midlene vil brukes til etablering av geodata i kommunen, hovedsakelig gjennom Geovekst.

Vi ønsker Bærum kommune velkommen som Geovekst-part.

Del