Siste oppdatering

Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken 2023

Totalt 22 deltakere var samlet på e-verksgruppemøte ved Harbitzalléen 9. mars 2023. Fokus på faggruppemøtet var datainnsamling og Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Presentasjoner fra Kartverket, Norgesnett, Scan Survey AS, Field Group og Volue førte til gode diskusjoner om datainnsamling og forvaltning.

Mange personer i møterom med presentasjon på storskjerm
HYBRIDMØTE: Møtet ble gjennomført som et hybridmøte med nettselskapene i Oslo og Viken (Foto: Francisca Quayson, Kartverket)

Felles møteplass viktig

Hvor ofte det er behov for møter, eventuell sammenslåing med andre regioner og korte temamøter ble diskutert. Det er enighet om at vi behøver en felles møteplass og gjerne fysisk for e-verkene der de kan samsnakke og veksle idéer.

Mange personer i moterom med presentasjon på storskjerm
VIKTIG ARENA: Nettselskapene oppfatter gruppen som en viktig arena for fagligutveksling og ser nytten av å treffes framover (Foto: Francisca Quayson, Kartverket)

Relevante avholdte webinarer

Kartverket har arrangert webinarer om NRL og nye objekter i FKB 5.0. Alle nettselskaper oppfordres til å informere Kartverket om endringer i struktur og kontaktpersoner for smidig oppfølging.

Om E-verksgruppen

E-verksgruppen ble etablert i 2017 av e-verkene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold (Viken) med et mål om å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen er et underutvalg i Basisutvalget i Oslo Viken og skal behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata.

For mer informasjon og referater:

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Del