Siste oppdatering

Møte i E-verksgruppen Oslo og Viken

Totalt 12 personer deltok på møtet ved Union Scene i Drammen 4. mai 2022. Fokus på møtet var diskusjoner om forvaltning og aktiviteter av ledningsdata. Presentasjoner fra Kartverket, Elvia og Føie førte til gode diskusjoner. Nettselskapene oppfatter gruppen som en viktig arena for fagligutveksling og ser nytten av å treffes framover.

Vellykket faggruppemøte 4. mai. 2022 med nettselskaper i Viken
Vellykket faggruppemøte med nettselskaper i Viken (Foto Kartverket)

 

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

I møtet kom det frem ønsker om gjennomgang av Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) for å få en felles forståelse av innsamling og oppdatering av data, samt hvordan ulike selskaper løser dette. Kartverket arrangerte webinar om dette 14. juni 2022 for flere parter.

Om Nasjonalt register over luftfartshinder (kartverket.no)

Nettselskapene oppfatter gruppen som en viktig arena for fagligutveksling og ser nytten av å treffes framover.
Nettselskapene oppfatter gruppen som en viktig arena for fagligutveksling og ser nytten av å treffes framover (Foto: Kartverket).

 

Program

Sted: Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen i Multisal 4. mai 2022

09:30 Velkommen og runde rundt bordet

10:30 Pause

10:40 Nytt fra Kartverket

11:20 Presentasjon fra Elvia

11:40 Presentasjon fra Føie

12:00 Eventuelt og avslutning

12:20 Lunsj

Om E-verksgruppen

E-verksgruppen ble etablert i 2017 av e-verkene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold (Viken) med et mål om å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen er et underutvalg i Basisutvalget i Oslo Viken og skal behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata.

Til E-verksgruppen sin webside

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Kartverket Oslo og Viken hvis du vil ha tilgang til presentasjoner: oslo@kartverket.no

Del