Siste oppdatering

Bidrag i undergrupper til Basisdatautvalget

Basisdatautvalget (BU) i Oslo og Viken har i løpet av de siste årene etablert flere undergrupper der Norge digitalt-parter kan delta. Undergruppene setter søkelys på utvalgte fagområder som BU mener er viktig for fylkene.

Undergruppene

Undergruppene fungerer både som en utvekslingsarena, til opplæring og for å gi innspill til innholdet i fylkenes geodataplan. Det er foreløpig 5 undergrupper som hører under BU.

E-verksgruppen

består hovedsakelig av nettselskap i fylkene og jobber for bedre utveksling av geodata fra nettselskapene og andre Norge digitalt parter. Det er i tillegg en viktig arena for å diskutere nye krav til registrering inn i NRL og Ekom-portalen. Neste møte er 4. oktober. Kontakt Francisca Quayson hvis du ønsker å være med.

Droneforum

ble etablert tidligere i år og har som formål å være en møteplass for dronebrukere i fylkene. Forumet har allerede fått veldig god deltakelse fra mange parter. Møtene det siste året har hovedsakelig vært på teams, men 31.august i år hadde vi møte på Hønefoss der droneflyving fra firmaene Wingtra og Romvesen ble demonstrert. Kontakt André Torsnes hvis du ønsker å være med.

Matrikkelgruppen

består av representanter fra kommuner som jobber med en eller flere deler av matrikkelen. Målsettingen er at matrikkelgruppen skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til føring av matrikkelen, komme med innspill til føringsinstruks og veiledere og eventuelt få i gang arrangementer med aktuelle tema for alle kommunene i fylket. Ta kontakt med Astrid Rygg hvis du ønsker å være med.

Egen nettside er under utvikling.

NVDB brukerforum

er et utvalg som både dekker fagområder som både ligger under BU og Plan- og temadatautvalget. Forumet tar opp problemstillinger i arbeid med forvaltning av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank) med fokus på blant annet registrering av stikkrenner. Forumet er opptatt av å ha deltakelse fra både folk som jobber med geodata og forvaltning av veiene. Ta kontakt med Tom J. Kristiansen hvis du ønsker å være med.

Havnedataforum

er et nystartet utvalg for alle havner i Oslofjorden hvor målet er å utveksle erfaringer med bruk og forvaltning av havnedata. Første møte var 23. september. Kontakt Andreas Dyken hvis du ønsker å være med.

Egen nettside er under utvikling.

Basisdatautvalget (BU)

På BU sin webside kan du lese mer om utvalget, samt se møtereferat nederst på siden. Siste møtet, som ble avholdt 14. september, omhandlet blant annet status for undergruppene.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for ansatte i Kartverket Oslo og Viken

Del