Norge digitalt regionmøter vår 2023

Kartverket Oslo og Viken ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til vårens regionmøter. Møtene avholdes fysisk i den enkelte region i perioden 14. mars - 13. april. Påmeldingen er åpen, og vi håper at så mange som mulig kan delta!

-
09:00 - 15:00
Se det enkelte regionmøte for detaljer.

Har du spørsmål angående Regionmøtene?

Ta kontakt med Kartverket Oslo og Viken ved:

Arrangør

Kartverket Oslo og Viken

Hovedopplegg for møtene

Vi fortsetter opplegget med en fagdel før lunsj, og denne gangen vil vi fokusere på Ledning/ NRL.

Kartverket presenterer ny forskrift til NRL som er gjeldende fra 1. januar 2023. Her er det skjerpede krav til hvilke objekter som skal meldes inn i forhold til den gamle forskriften.

Det vil også bli informert om tilgrensende temaer som FKB-Ledning og Ledninger i grunn.

Fagdelen retter seg derfor til alle som er meldingspliktige til NRL, det vil si:

  • E-verk/ Nettselskaper
  • geodataavdelingen i kommunen, og andre etater i kommunen som forvalter anlegg som skal registreres i NRL
  • Statens vegvesen
  • Fylkeskommunen
  • Telenor
  • BaneNOR

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å møte opp fysisk til møtet. Fagdelen avsluttes med felles lunsj. Etter lunsj vil det være ordinært program hvor det blir tatt opp spesifikke temaer innenfor matrikkel, plan- og temadata samt Geovekst/ FKB.

FGU-valg

Bemerk at det i regionene Indre Oslofjord, Hallingdal og Romerike skal velges nye kommunerepresentanter til fylkesgeodatautvalget (FGU).

Det er satt av godt med tid til å diskutere fremdrift, utfordring og spesielle prosjekter man jobber med innenfor den enkelte organisasjon. Husk å informere aktuelle deltagere innenfor din organisasjon om møtet.

Vi håper på godt oppmøte og gode diskusjoner.

Møtedato og sted
Dato Region Sted Status
14.3. Østfold Halden, Storgata 8 Avholdt
15.3. Indre Oslofjord Indre Østfold, Stasjonsgata 35, Spydeberg Avholdt
29.3. Hallingdal Hol, Hol kommunehus, Ålmannvegen 8  
30.3. Numedal Nore og Uvdal, Sentrum 16, Rødberg  
12.4. Romerike Ullensaker, Furuseth gt. 12, Jessheim  
13.4. Drammen Ringerike Ringerike, Grand Hotel, Stabells gate 8, Hønefoss  

 

Dagsorden for alle møtene

09:00 Velkommen

Velkommen, med kort runde rundt bordet (navn og arbeidssted)

09:05 - 10:00 Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og ledningsdata

NRL; hvorfor og hvordan

Erfaring fra innlegging i NRL

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:15 NRL og ledningsdata, forts.

Hvordan utnytte FKB til å oppdatere NRL?

11:15 - 11:30 Geodataplan og brukerreise

Kommunal geodataplan - forslag til innhold

Gode eksempler på bruk av geodata - brukerreiser

11:30 Lunsj

12:15 – 13:00 Runde rundt bordet

Valg av kommunerepresentant til FGU

Kort informasjon om hva som har skjedd i din organisasjon siden høstmøtet

13:00 Pause

13:10 - 15:00 Informasjon fra faggrupper

13:10 - 13:40 Matrikkel

13:40 - 14:10 Plan- / Temadata

14:10 - 14:25 FKB

14:25 - 15:00 Geovekst

15:00 Avslutning

Del