Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken

PTU avholder møte denne dagen. Møtet blir en kombinasjon av fysisk og digitalt. Hovedpunktene for dagen er klar.

09:00 - 14:00
Kartverket Oslo og Viken sine lokaler i Storgata 33, 7.etasje, 0184 Oslo (oppgang A) og på Teams

Hovedpunkter dagsorden

  • Godkjennelse av referat fra møtet 15. februar 2022
  • Orientering fra møtet i Fylkesgeodatautvalget 12. mai
  • Plandataforum og Temadataforum
    • Noe nytt å melde fra foraene?
    • Noe å melde til foraenes neste møter?
  • Orientering fra arbeidsgruppene
  • Besøk til Ringerike kommune i august, mulige aktiviteter
  • Ev.

Vel møtt!

 

Del