Siste oppdatering

Opplæringspakke - Elveflom for dummies

Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken har, i samarbeid med NVE, laget en tredelt «opplæringspakke» som består av to videoer og en redigert versjon av «Elveflom for dummies - QGIS edition».

Behovet for å forstå flomanalyser er stort. Om du skal utføre en selv, eller om du skal vurdere et resultat du får fra en konsulent er det viktig å ha noe grunnleggende forståelse på plass. Malen vi har utarbeidet gjennomgår hvordan dette kan gjøres i QGIS, samt noe mer forklaring til teorien som ligger bak beregningene.

Opplæringspakken

Den består altså av tre deler

  • Del 1 - Webinar

Webinar om «Elveflom for dummies» i QGIS. Praktisk beregning i QGIS» v/ Henrik Gulliksen Schüller, Kartverket 14.1.21.

https://vimeo.com/516186311

  • Del to - Video

Video fagdag «Elveflom», Kartverket Oslo og Viken 18.1.21. med litt mer utfyllende teori, forklaringer og eksempler til dokumentet «Elveflom for dummies» i QGIS

https://vimeo.com/516691975

  • Del tre - Dokumentet

Revidert utgave av veilederen «Elveflom for dummies - QGIS edition»

Elveflom-for-Dummies-QGIS-edition-15032021.pdf

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om opplæringspakken?

Iren.Andersen@kartverket.no
Tom.Joar.Kristiansen@kartverket.no

Del