Siste oppdatering

Norge digitalt årsmøter 2021 for Oslo og Viken

Årets ND-årsmøter for Oslo og Viken fylker er gjennomført. Møtene ble avholdt på Teams i perioden 9. mars - 24. mars.

Ønsker du presentasjoner fra årsmøtene?

Ta kontakt med Kartverket Oslo og Viken ved

Linn Varhaugvik Arto eller Jon Otter Skaaret.

Dagsorden

Møtene ble avholdt fra 09:00 – 15:00 inkludert pause/ lunsj fra kl 11:45 - 12:30. Tiden frem til lunsj var satt av til gjennomgang av spesifikke tema. I år delt mellom plandata og Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Etter lunsj var det tradisjonelle årsmøtet med gjennomgang av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) økonomi og informasjon fra de forskjellige fagmiljøene. Vi takker for god deltakelse på de forskjellige årsmøtene og ser frem til å forhåpentligvis gjennomføre fysiske årsmøter i 2022!

Årsmøter Oslo og Viken 2021

Region

Dato

Referat

Østfold 9.3. Referat
Drammen Ringerike 10.3. Referat
Romerike 16.3. Referat
Hallingdal 17.3. Referat
Numedal 23.3. Referat
Indre Oslofjord 24.3. Referat
Del