Siste oppdatering

Oppmålings- og kartleggingsarbeid

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommuner og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i 28 kommuner i løpet av mars - april. 27 kommuner er i Viken fylke og en kommune ligger i Innlandet fylke.

Praktisk informasjon

Arbeidet vil foregå i mars – april. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/ maling av signaler på bakken for flyfotografering.

Det kan også bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.

Arbeidet følger Lov om eiendomsregistrering

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Oppmålings- og kartleggingsarbeidet gjelder følgende kommuner

Viken fylke

 • Sarpsborg
 • Fredrikstad
 • Drammen
 • Kongsberg
 • Ringerike
 • Indre Østfold
 • Våler
 • Vestby
 • Nordre Follo
 • Ås
 • Frogn
 • Nesodden
 • Asker
 • Bærum
 • Aurskog-Høland
 • Rælingen
 • Enebakk
 • Lørenskog
 • Lillestrøm
 • Nittedal
 • Gjerdrum
 • Sigdal
 • Modum
 • Øvre Eiker
 • Jevnaker
 • Lunner

Innlandet fylke

 • Gran kommune

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo og Viken: Jon Otter Skaaret tlf 98 45 09 18 eller Linn Varhaugvik Arto tlf 45 87 79 26

Del