Siste oppdatering

Geovekstprosjekt i Oslo og Viken fylker 2020

Det er seks nye kartleggingsprosjekt i Viken med fotografering/ laserskanning i 2020. Kartverket Oslo og Viken er prosjektleder for samtlige.

Tabellen gir en oversikt over prosjekter i 2020. Status på prosjektene oppdateres fortløpende. 

Data publiseres på www.norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Pågående prosjekt i Viken fylke
Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Prosjektkart Leveransedato fra firma Firma Status 30.9.20
Øvre Romerike 2020 Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal FKB-B ajourføring og nykartlegging, ortofoto og laserskanning 5 pkt Øvre Romerike 2020 15.9.2020 Ortofoto 15.10.2020 Laser 22.2.2021 FKB Terratec foto og laser,
COWI konstruksjon
Laserdata publisert i hoydedata.no, ortofotokontroll påbegynt. gjennomført.
Asker og Bærum 2020 Asker og Bærum FKB-B ajourføring Asker og Bærum 2020 26.10.2020 FKB Terratec foto,
COWI konstruksjon
Midlertidig ortofoto publisert på Norge i bilder. Ajourføring av FKB-B områdene pågår.
Follo 2020 Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk Ortofoto 8 cm, Sant ortofoto utvalgte områder Follo 2020  1.9.20 Terratec Ortofotokontroll pågår.
Ringerike Hole 2020 Ringerike og Hole FKB-B ajourføring, ortofoto Ringerike Hole 2020 16.11.2020 FKB
15.12.2020 ortofoto
Terratec foto, Rambøll konstruksjon Ortofotoproduksjon pågår. Ajourføring av FKB-B områdene pågår.
Østfold FKB 2020 Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold og Råde FKB-A og FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto Hvaler, Indre Østfold (Trøgstad) og Råde. Østfold FKB 2020 1.9.2020 ortofoto
1.2.2021 FKB data
COWI foto, Rambøll konstruksjon Ortofotokontroll pågår. Ajourføring/ Nykonstruksjon FKB A/B pågår
Hallingdal 2020 Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad FKB-B ajourføring og ortofoto Hallingdal 2020 15.01.2021 FKB
15.02.2021 ortofoto
COWI Ortofotoproduksjon pågår. Ajourføring av FKB-B-områdene pågår.
Del