Tematiske geodata i Oslo og Viken fylker

Temadata i Oslo og Viken fylker.

Temadata i Oslo og Viken fylker

Bruk av temadata er grunnleggende for å kunne løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til planlegging og forvaltning. Kartverket Oslo og Viken arbeider for å øke kvaliteten på og bruken av temadata. Dataene blir hovedsakelig produsert av nasjonale etater. De dekker fagområder som natur, geologi, kulturminne, landbruk, friluftsliv og beredskap.

Del