Detaljerte kartdata Oslo og Viken fylker

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehold i Oslo og Viken fylker

Geodatautvalgene i Oslo og Viken fylker har som mål å sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler med alle kommunene som er Geovekstpart.

Del