Åpent møte i NVDB brukerforum for Oslo og Viken

Vei-ansvarlige i Oslo og Viken inviteres til åpent møte i regi av NVDB brukerforum. Målgruppen er personer ansvarlig for registrering og vedlikehold av veirelatert informasjon i kommunene i Oslo og Viken. Spesielt de som jobber innen fagområdene kommunalteknisk (vegingeniører) og geodata.

Påmeldingen er åpen.

09:00 - 13:00
Teams (Link sendes dagen før møtet)

En økende grad av dataeiere er nå godt i gang med vedlikehold av sine veidata i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Samtidig øker behovet for en samordnet forvaltning av veirelatert informasjon i hele regionen.

I den forbindelse inviteres vegingeniører og geodata-ansvarlige i Oslo og Viken til åpent møte i NVDB brukerforum 17. februar 2021.

Program for dagen inkluderer:

  • innføring i NVDB
    • Hvordan komme i gang med NVDB
    • Presentasjoner og erfaringer fra NVDB-kommuner
    • Pågående arbeid i NVDB brukerforum for Oslo og Viken
    • Spørsmål og svar

Endelig program kommer senere.

Spørreundersøkelse

For å kartlegge bruken av NVDB ute hos kommunene, vil det i forkant det åpne møtet bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle kommuner i fylket.

Hva er Nasjonal vegdatabank (NVDB)?

NVDB er en offentlig database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveier, inkludert veier for gående og syklende. Det det mulig å forvalte rundt 400 forskjellige typer veirelaterte objekter i Databasen.

Data i NVDB eies og vedlikeholdes av de ulike dataeierne (Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommunene, Geovekst m.fl.). Selve databasen driftes av Statens vegvesen.

Det aller meste av data i NVDB er åpent tilgjengelig for alle, blant annet gjennom ulike tjenester og avledede produkter.

I tillegg finnes det en rekke tredjeparts forvaltningsløsninger for registrering og vedlikehold av data i NVDB.

Kartløsningen Vegkart er Statens vegvesens egne tjenestene for å se data i NVDB.

NVDB brukerforum

NVDB brukerforum for Oslo og Viken jobber for å fremme felles behov og problemstillinger knyttet til vegforvaltning i NVDB for dataeiere i fylket.

Om NVDB brukerforum for Oslo og Viken fylker

 

 

Del