Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo og Viken.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Oslo og Viken

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo og Viken fylker 2022

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
20.5. Møte i plan- og temadatautvalget Oslo og Viken Oslo og Teams Møtedetaljer
19.5. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Sandvika, Bærum kommune Møtedetaljer
12.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Oslo og Viken Drammen rådhus Avholdt
4.5. møte i E-verksgruppen Oslo og Viken Union Scene, Drammen Om E-verksgruppen
27.4. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Lørenkog hus Om NVDB brukerforum
26.4. Møte i Droneforum Oslo og Viken Digitalt Om Droneforumet
21.4. Regionmøte Indre Oslofjord Asker rådhus Avholdt
7.4. Regionmøte Hallingdal Gol kommunehus Avholdt
5.4. Regionmøte Østfold Sarpsborg rådhus Avholdt
24.3. Regionmøte Numedal Kongsberg rådhus Avholdt
17.3. Regionmøte Romerike Hurdal rådhus Avholdt
15.3. Regionmøte Drammen Ringerike Fruene Haugestad Avholdt
7. og 8.3. ND-årsmøte Oslo og Viken - Invitasjon sendt
16.2. Møte i Droneforum Oslo og Viken Digitalt Referat
15.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken - Avholdt
9.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Digitalt og fysisk Referat
8.2. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Digitalt Referat

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Del