Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Oslo og Viken fylker

Her finner du oversikt over møter og fagdager som arrangeres i regi av Kartverket Oslo og Viken. Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje.

FylkesgeodatautvalgOversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Møteaktivitet og kurs i Oslo og Viken fylker 2021

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
6.12. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norkart Oslo og Viken Teams Informasjon og påmelding
3.-11.11. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norconsult Oslo og Viken Teams Informasjon og påmelding
25.11. Regionmøte Østfold Fredrikstad rådhus  
23.11. Regionmøte Hallingdal Gol rådhus  
17.11. Regionmøte Numedal Flesberg kommunehus  
16.11. Regionmøte Indre Oslofjord Asker rådhus  
10.11. Regionmøte Drammen Ringerike Fruene Haugestad  
9.11. Regionmøte Roomerike Letohallen  
16.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Oslo og Viken Teams Referat
7.9. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Teams Referat
14.6. Inspirasjonswebinar om NADAG Oslo og Viken Teams Opptak m.m.
2.6. Møte i NVDB-brukerforum Oslo og Viken Teams Avholdt
26.5. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken Teams Avholdt
29.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Oslo og Viken Teams Avholdt
24.3. ND-årsmøte Indre Oslofjord Teams Referat
23.3. ND-årsmøte Numedal Teams Referat
17.3. ND-årsmøte Hallingdal Teams Referat
16.3. ND-årsmøte Romerike Teams Referat
10.3. ND-årsmøte Drammen
Ringerike
Teams Referat
9.3. ND-årsmøte Østfold Teams Referat
17.2. Fagdag i regi av NVDB brukerforum Oslo og Viken Teams Avholdt
16.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken   Referat

 

Møteaktivitet og kurs i Oslo og Viken fylker 2022

Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
19.5. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Kommer  
11.1. Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken Kommer  
Del