Webinar og fagdag om lokale temadata

Norge digitalt i Nordland inviterer til kurs om lokale temadata. Kurset avholdes digitalt med et innledende webinar 6. oktober og en fagdag 11. oktober. Påmelding innen 30. september.

-
10:00 - 11:40
Teams (lenke sendes i forkant av kursdagene)

Har du spørsmål angående arealplankurset?
Ta kontakt med
anders.westlund@kartverket.no 

Arrangør

Norge digitalt Nordland

Målgruppen er ansatte i kommuner og andre lokale og regionale etater, samt organisasjoner som arbeider med geodata. Deltagerne som skal være med på fagdagen bør være med på webinaret i forkant.

Etter kurset skal deltagerne vite hvordan lokale temadata kan bidra til økt effektivitet og kvalitet i den lokale saksbehandlingen:

 • etter plan- og bygningsloven, og
 • i annen saksbehandling og forvaltning

Forberedelser

Før kursdagene bør deltagerne tenke gjennom hva som finnes/ kan finnes av lokale temadata i kommunen/ etaten de tilhører. Hvor er data lagret, hvilket format er de på osv? Kanskje ligger det noen rapporter med lokale data i en kontorskuff? Eller en datafil på en lokal PC? Kanskje en konsulent har utført et kartleggingsarbeid uten at de kartlagte dataene har blitt tilrettelagt for gjenbruk?

Innledende webinar onsdag 6. oktober - foreløpig program

Møteleder: Anders Westlund, Kartverket Nordland

10.00 Åpning og innledning v/ Anders Westlund, Kartverket Nordland

10.05 Om lokale temadata v/ Geir Martin Johansen, Bodø kommune

 • Hva menes med lokale teamdata?
 • Hvem kan ha nytte av lokale temadata?
 • Hvorfor bør lokale temadata standardiseres?
 • Hvorfor bør det registreres metadata for lokale temadata?
 • Erfaring fra en kommune om hvilke lokale temadata de har, hva dataene har blitt brukt til, bruk utover det opprinnelige formålet m.m.

10.35 Pause

10.40 Idémyldring i grupper

 • Nevn tre lokale temadatasett de har og ett de skulle ønske de hadde
 • Hvor nyttig er/ vil det være å ha dette datasettet?
 • Er det noe spesielt tema som peker seg ut og som de kunne ønske å få mer kunnskap om?
 • Er det en nasjonal etat de ønsker å få opplæring fra?

11.00 Oppsummering fra idémyldringen

Forberedelse til fagdagen 11. oktober

Lage en oversikt over alle lokale temadata i etaten/ organisasjonen.

Til hjelp får deltagerne en felles mal i form av et regneark med definerte kolonner.

Fagdag mandag 11. oktober - foreløpig program

Innholdet i fagdagen tilpasses og oppdateres etter erfaringer og ønsker som kom inn på det innledende webinaret.

10.00 Åpning og innledning v/ Anders Westlund, Kartverket Nordland

10.05 Nasjonal fagetat forteller om hvordan lokale data tas imot av dem og forvaltes i deres nasjonale database. Herunder behov/ ønske om standardisering og metadata av de lokale datasettene v/ Amund Frogner Borge, NVE

10.20 Nødvendig kompetanse for å sikre at lokale data er egnet for deling og utveksling, samt at de blir delt og brukt v/ Terje Rygh, Stavanger kommune 

 • Bestillerkompetanse
 • Forvalterkompetanse, inkludert standarder og metadata
 • Veilederkompetanse

10.35 Muligheter for å registrere lokale temadata som lokale tilleggsdata i Geonorge og i kommunens offentlige kartgrunnlag som lokale DOK datasett. v/ Johannes Ryland Flesjø, Kartverket

10.50 Pause

11.00 Gruppearbeid, øvelser og/ eller oppgaver (stikkord/ disposisjon kommer senere).

11.20 Gjennomgang av gruppearbeid, diskusjon og avslutning v/ Anders Westlund, Kartverket Nordland

11.40 Slutt

Del