Siste oppdatering

Nordland digitalt sekretariat

Nordland digitalt sekretariat skal forberede saker for Nordland digitalt arbeidsutvalg.

Nordland fylkeskommune, Kartverket Nordland, Statsforvalteren i Nordland og kommunene i Nordland utgjør sekretariat for Nordland digitalt.

Kommunene er for tiden representert ved Rana kommune.

Medlemmer i Nordland digitalt sekretariat

Navn Arbeidsgiver E-post Telefon
Per Ove Røkke (leder) Kartverket Nordland per-ove-rokke@kartverket.no 32 11 87 74
Anders Holm Astad Nordland fylkeskommune andast@nfk.no 75 65 05 05
- Statsforvalteren i Nordland - -
Trude Fridtjofsen Rana kommune trude.fridtjofsen@rana.kommune.no 75 14 52 22

 

Rollefordeling

Kartverket Nordland:

  • Leder sekretariatet. Ansvarlig for administrasjon av møter, herunder innkalling og referat. Ansvarlig for geodataplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune:

  • Ansvarlig for kontakt med forskningsmiljøene. Samordning med fylkesplan og utviklingsprogram for Nordland (UPN).

Statsforvalteren i Nordland:

  • Ansvarlig for samordning av geodatavirksomheten.

Rana kommune:

  • Ivaretar kontakten med kommunesektoren.

Kartverket, statsforvalteren og fylkeskommunen utpeker selv sine representanter.

Del