Siste oppdatering

Kurskomité for arealplandata i Nordland fylke

Høsten 2007 opprettet Nordland digitalt arbeidsutvalg en kurskomité for arealplandata. Komitéens oppgave er å øke kompetanse hos kommuner og private firma i fylket.

 

Medlemmer i Nordland digitalt kurskomité

Navn Arbeidsgiver e-post Telefon
Anders Westlund (leder) Kartverket Nordland anders.westlund#kartverket.no 32118776
Håkon Roald Nordland fylkeskommune hakon.roald#nfk.no 75650542
Ole Christian Skogstad Statsforvalteren i Nordland fmnoosk#fylkesmannen.no 75531598
Vesa Jäntti Bodø kommune vesa.jantti#bodo.kommune.no 75555398
Ole Kristian Furnes Kartverket Nordland ole.furnes#kartverket.no 32118767
Del